Osobní bankrot se řídí několika základními kritérii. Některé jsou přímo uvedeny v zákoně, jiné se řídí soudní praxí. Vždy je vhodné konzultovat svou situaci s oddlužovacím specialistou. Níže uvádíme některé z hlavních podmínek.

1) Máte více věřitelů                                                                                                                                                                                                                                        Oddlužení bude schváleno, jen pokud máte alespoň 2 věřitele.

2) Nejste schopen plnit své finanční závazky                                                                                                                                                                                       Jste v platební neschopnosti, tedy:                                                                                                                                                                                                           - zastavil jste platby a nejste schopen splácet více jak polovinu svých dluhů                                                                                                                             - neplatíte své závazky po dobu delší jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti                                                                                                                                           - máte již exekuci, ale Váš majetek je tak malý, že pravděpodobně nebude dluh prodejem zabavených věcí uhrazen                                                     - reálně se blížíte některé z výše uvedeného.

3) Máte peněžité závazky po splatnosti alespoň 30 dnů. 

4) Máte pravidelný příjem                                                                                                                                                                                                                            V případě, že nemáte pravidelný příjem, ze kterého by se mohl dluh hradit, soud oddlužení nepovolí.

5) Nejste pravomocně odsouzen v posledních 5 letech pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy                                                                          Tato podmínka se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, který je nedílnou součástí insolvenčního návrhu na povolení oddlužení. Trestným činem majetkové či hospodářské povahy se rozumí zejména krádeže, podvody, zkrácení či neodvedení daně.

 6) Nejste podnikatel                                                                                                                                                                                                                                 Tato podmínka není tak zcela jednoznačná. Na základě soudní judikatury a také zejména po novele od 1.1.2014 došlo v této otázce k určitému posunu. Toto je vždy třeba řešit individuálně a s citem pro detail. Více informací naleznete zde: oddlužení OSVČ

Obraťte se prosím na naše centrum a specialisty, pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

I když nesplňujete některé z výše uvedených podmínek oddlužení, pomůžeme Vám a jistě najdeme způsob, jak legálně danou podmínku splnit, aby soud oddlužení schválil.                        

Spočítejte si v kalkulačce, zda je pro Vás osobní bankrot vhodný.

Neváhejte a kontaktujte nás pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře nebo na telefon 608 516 511. Poraďte se s námi ZDARMA.