Stejně jako u oddlužení manželů (link) došlo po novele insolvenčního zákona od 1.1.2014 k mnoha změnám u oddlužení OSVČ a oddlužení podnikatelů.

 

Oddlužení podnikatelů je možné dvěma způsoby:

 

1) Oddlužení osobním bankrotem

Oddlužení OSVČ je velice podobné oddlužení fyzické osoby. Má však svá specifika, kvůli kterým není vhodný pro všechny podnikatele. Tato specifika vyplývají z rozhodnutí Nejvyšších a vrchních soudů a je třeba je vždy individuálně posoudit.

 

Obecně však lze říci, že oddlužení OSVČ trvá 5 let, je při něm opět stanoven splátkový kalendář a všem svým věřitelům je povinen dlužník uhradit minimálně 30% svých dluhů

 

2) Konkurz

Druhým způsobem oddlužení podnikatelů je konkurz. Zde dochází k zabavení a prodeji veškerého majetku podnikatele, z prodeje jsou hrazeny závazky věřitelům. Nevýhodou tohoto způsobu je, že neuhrazené závazky po ukončení konkurzu nezanikají a musí být oproti oddlužení hrazeny dále do úplného uhrazení závazků.

 

Pro podnikatele je tedy rozhodně výhodnější oddlužení a osobní bankrot, jelikož u něj dochází k uhrazení pouze 30% dluhu po dobu 5 let. Po této době dojde k vymazání ostatních dluhů a podnikatel může žít nový život bez dluhů. V případě konkurzu musí dlužník uhradit 100% dluhů.

 

Vždy se snažíme provést oddlužení OSVČ osobním bankrotem. Neváhejte a kontaktujte nás pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře nebo zavolejte na telefon 608 516 511 a poraďte se s námi ZDARMA.