Již před novelou insolvenčního zákona se judikatura a rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci ustálili na závěru, že oddlužení manželů není v rozporu s insolvenčním zákonem, a že oddlužení manželů je z důvodu společného jmění manželů, které zahrnuje jak veškerý majetek, tak i veškeré závazky, žádoucí.

 

Společné oddlužení manželů má několik odlišností od oddlužení fyzické osoby (jednotlivce).

Jedním ze zásadních rozdílů je, že pokud mají manželé některé, případně všechny závazky uzavřeny společně, pak se tyto závazky do společného oddlužení manželů započítávají pouze jedenkrát. Tím se výrazně snižuje společný dluh. Pokud by se každý manžel oddlužoval samostatně, musel by uvést nejen dluhy své, ale i společné.

 

Druhým významným prvkem je, že náklady na insolvenční řízení a úhrady nákladů insolvenčního správce se hradí pouze jedenkrát. Kdyby se každý z manželů oddlužoval samostatně, platili by tyto náklady dvakrát. Za dobu oddlužení plněním splátkového kalendáře 5 let je tato částka 65.340,- Kč, což je částka, kterou ušetříte.

 

Sepsání návrhu na oddlužení manželů se však řídí specifickými pravidly a podmínkami, které se liší od běžného návrhu na povolení oddlužení. Nečekejte a kontaktujte nás níže uvedeným kontaktním formulářem nebo nás prozvoňte na telefon a my Vám obratem zavoláme zpět. Řešte svou situaci okamžitě. Na společné oddlužení manželů poskytujeme slevu.