Jste-li fyzická osoba (ČR či EU), jste předlužení, nezvládáte plnit své finanční závazky a máte více věřitelů, je pro Vás nejvhodnější oddlužení neboli osobní bankrot.

1) Osobní schůzka                                                                                                                                                                                                                           Domluvte si pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře nebo telefonem osobní schůzku. Tato schůzka je zcela ZDARMA. Seznámíte nás se svými finančními problémy, my Vám na základě toho vypracujeme finanční analýzu a navrhneme nejvhodnější způsob řešení. Neoddalujte řešení problému, neboť každým dnem úroky Vašich dluhů narůstají o náklady na drahé právníky nebo exekutory.

Abyste si vše mohli v klidu rozmyslet, můžete nám veškeré podklady zaslat také poštou nebo elektronicky.

2) Zpracování podkladů                                                                                                                                                                                                            Na základě Vámi dodaných dokumentů vypracujeme návrh na oddlužení (návrh na osobní bankrot). O všech potřebných dokladech Vás budeme informovat. Pokud nějaké doklady budou chybět, vysvětlíme Vám, co přesně je ke schválení insolvenčního návrhu ještě třeba.

Do 48 hodin (dle potřeby i dříve) vypracujeme návrh.

3) Doručení insolvenčnímu soudu                                                                                                                                                                                    Zpracovaný návrh na oddlužení, Vám předá náš specialista, který Vám pomůže s podpisy. Poté ho předáte na konkrétní krajský soud. Tímto okamžikem soud do 2 hodin vydá Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku a dojde k přerušení exekucí a vymáhání vymahačskými firmami. Celý průběh Vašeho oddlužení si zaregistrujeme do našeho systému. V případě jakékoliv změny, jsme ihned informováni a můžeme společně situaci řešit. Vy sami můžete své oddlužení sledovat na www.justice.cz.

4) Schválení oddlužení                                                                                                                                                                                                                           Jestliže soud na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení posoudí, že jste v úpadku (nebo Vám úpadek hrozí), pak vydá Usnesení o povolení oddlužení. Tímto okamžikem dojde k zastavení navyšování Vašich dluhů o další úroky, smluvní pokuty a penále. Soud ustanoví insolvenčního správce, který prověří přihlášky pohledávek věřitelů, kteří přihlásí své pohledávky v zákonné lhůtě 30 dnů. Po uplynutí této lhůty již nemají nepřihlášení věřitelé nárok na splacení svých dluhů.

Celý tento proces obvykle trvá 2-6 měsíců. V této době máte čas, kdy jste chráněni před exekutory, věřiteli a nedochází k nárůstu Vašich dluhů. Nesplácíte žádné splátky (kromě hypotéky).

5) Povolení splátkového kalendáře                                                                                                                                                                                                              Nakonec soud nařídí přezkumné jednání, kterého se musíte osobně zúčastnit. Soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Nyní již nemusíte řešit žádné problémy. V případě jakýchkoliv nejasností nebo obtíží lze kontaktovat svého insolvenčního správce nebo se můžete poradit s námi. Máme Váš případ v interním systému a můžeme Vám kdykoliv poradit, jak danou situaci správně řešit.