Samozřejmě, dříve nebylo možné, aby podnikatel živnostník využil výhody oddlužení. V současné době to však možné je.  Jsou však zde jistá specifika, která je nutná při podání insolvenčního návrhu dodržet. Jednou z podmínek oddlužení je, že žadatelovy dluhy nepochází z podnikání.

 

Nejvyšší soud ČR však svým rozhodnutím V R 79/2009 stanovil, že je třeba přihlédnout k následujícím skutečnostem:

 

- době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání,

- době ukončení dlužníkova podnikání,

- množství neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání,  

- výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků (za obvyklé se považuje 30% dluhů z podnikání)

- tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku se jedná, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.

Vyhlášení osobního bankrotu nebude bránit ani takový dluh z podnikáním, kdy věřitel souhlasí s tím, že jeho pohledávka bude řešena v režimu oddlužení dlužníka.

Byla pro Vás tato informace užitečná?