Obecně se jimi považují takové závazky u nich je uvedeno IČO, tedy zejména nedoplatky na sociální a zdravotním pojištění, nedoplatky na finančním úřadu, daňové nedoplatky, podnikatelský úvěr, neuhrazené faktury. Vždy je však třeba pečlivého uvážení a důsledného posouzení právníkem.

 

Co znamená mít více věřitelů?

Jednou z podmínek oddlužení je mnohost věřitelů. Tím se rozumí, že máte více jak dva věřitele – dva různé věřitele. Můžete mít více závazků, ale u jednoho věřitele a tato podmínka naplněna nebude. Naopak ale můžete mít jen jednu exekuci a podmínka splněna bude, protože budete mít dva věřitele – oprávněného a exekutora. 

Byla pro Vás tato informace užitečná?