Obecně se dá říci, že základními doklady jsou seznam majetku, seznam závazků (seznam všech dluhů, aktuální výše dluhu), výpis z rejstříku trestů. Poté jsou třeba specifické doklady, které se týkají oddlužení manželů, oddlužení podnikatelů aj. Kontaktujte nás a prodiskutujeme právě Vaši situaci.

Byla pro Vás tato informace užitečná?