Jedním z postupů vymožení dlužné částky exekutorem je zablokování bankovního účtu. Mnohdy se dlužník dozví o zablokování až v momentu, kdy chce vybrat peníze z účtu.  Nikoliv ve výjimečných případech se stává, že informace o zahájení exekuce proti povinnému je doručena až po té, co již byl účet zablokován.

Jaké máte možnosti řešení:

1)     Po novele občanského soudního řádu má dlužník právo ze zablokovaného účtu vybrat částku až do výše dvojnásobku životního minima.  V současné době to činí 6 820 Kč. Banka je povinna tuto částku vydat pouze jednou za celou dobu trvání daného exekučního řízení. Není tedy možné například vybírat tuto částku každý měsíc.

2)     Můžete zajistit, aby na bankovní účet již nepřicházely další finanční prostředky. Zajistěte dohodu u zaměstnavatele a jiných plátců, aby finanční prostředky zasílali na jiný bankovní účet nebo mzdu vypláceli v hotovosti.

3)     Dalším řešením je uhradit požadovanou částku od exekutora. Neřešte však situaci dalšími nebankovními půjčkami, to vaši situaci nevyřeší a naopak ji zhorší.

4)     Samozřejmě dobrým řešením je podáním insolvenčního návrhu, kdy po podání insolvenčního návrhu může být exekuce nebo výkon rozhodnutí nařízena či zahájena, ale nikoliv vykonána. Navíc během oddlužení se nemůže stát, že Vám nezbydou vůbec žádné peníze, protože jsou všechny sebrány v exekuci nebo zablokovány. Soud stanoví jednu částku, kterou pravidelně hradíte po celou dobu 5ti let nebo do doby skončení insolvence.

Budete-li chtít poradit nebo pomoci, prosím kontaktujte nás kontaktním formulářem nebo telefonicky.

Byla pro Vás tato informace užitečná?