S ohledem na výše uvedené je vhodné nechat vypracování návrhu na povolení oddlužení naodborníkovi. Potencionální přínos povoleného a schváleného oddlužení je pro Vás mnohem větší, než náklady vynaložené na profesionální vypracování návrhu. 

Byla pro Vás tato informace užitečná?