O povolení oddlužení je potřeba požádat insolvenčí soud zároveň s podáním insolvenčního návrhu. Při podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu je nezbytné splnit zákonem stanovené obsahové a formální náležitosti těchto podání, přičemž zejména návrhu na povolení oddlužení je potřeba věnovat důkladnou pozornost, jelikož jeho chybné vypracování může vyústit v jeho neúspěch a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, při kterém dojde ke zpeněžení tohoto majetku a dlužník nebude osvobozen od povinnosti uhradit zbylé dluhy! 

Po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, bude z Vašeho příjmu automaticky strhávána soudem určená část, kterou pak bude insolvenční správce v souladu s rozhodnutím soudu rozdělovat mezi Vaše věřitele na postupné uhrazení Vašich dluhů. Určitá pevně stanovená část mzdy Vám přitomvždy zůstane! 

Proces oddlužení Vás tedy nebude nepřiměřeně časově ani odborně zatěžovat a můžete se tak věnovat příjemnějším věcem, než se každý měsíc strachovat o dostatek financí na uhrazení svých dluhů, zatímco exekutor klepe na Vaše dveře. 

Jak sami vidíte, oddlužení je tu proto, aby Vám pomohlo ve chvíli, kdy se k Vám již ostatní otočili zády.

Byla pro Vás tato informace užitečná?