Oddlužení je zákonem upravený proces umožňující dlužníkům dostat se legálním způsobem z jejich tíživé finanční situace (tzv. „dluhové pasti“). 

Oddlužení je určeno pro jednotlivce nebo manželské páry, kteří se ocitli v situaci, kdy již nejsou schopni řádně a včas hradit splátky svých půjček a úvěrů, nebo je jim zřejmé, že toho nebudou schopni v blízké budoucnosti. 

Oddlužení je jediný způsob, jak se jednou provždy vypořádáte s Vašimi dluhy a skutečně se jich zbavíte. Při oddlužení Vám není poskytována žádná nová půjčka, „repůjčka“, či konsolidace půjček, které Vás většinou pouze hlouběji uvrhnou do finančních problémů. 

Oddlužení je řízeno nestranným soudem, který jako jediný má pravomoc usměrnit požadavky Vašich věřitelů – nebudete tedy platit vysoké částky za služby typu „finanční poradenství“ nebo „správce dluhu“, které Vám nabízejí desítky společnosti, aniž by bylo v jejich silách jakkoliv působit na věřitele ve Váš prospěch.

Byla pro Vás tato informace užitečná?