Samotné oddlužení nic nestojí. Oddlužení trvá maximálně 5 let, během kterých musíte uhradit minimálně 30% svých závazků. Během této doby jste však povinni hradit náklady insolvenčního správce a jeho odměnu za provádění oddlužení. Tato odměna se řídí vyhláškou (313/2007 Sb.), a liší se dle způsobu, jakým oddlužení proběhne.

 

 Vrátit se na úvodní stránku poradny.

 

comments powered by Disqus